Historie
Festiviteten i Skien i Telemark er en bygning som ble oppført for å være byens nye kulturhus, etter den store bybrannen i 1886. Bygget er oppført i ny renessansestil, og ble tegnet av arkitekten Paul Due. Festiviteten sto ferdig i 1891, og ble innviet på Henrik Ibsen sin fødselsdag den 20. mars. Festiviteten rommet bl.a. byens bad med dame og herre avdeling. Festsaler hvor store arrangementer ble holdt og bygget var sentralt under verdensutstillingen. Mange formaer og foreninger benyttet også bygget til møter og forsamlinger.test

Under andre verdenskrig ble huset annektert av tyskerne, og brukt som hirdhus. Etter krigen ble Festiviteten stadig mindre egnet som kulturhus for Skien og i 1973 overtok Ibsenhuset denne rollen. I mellomtiden holdt blant annet Frimurer- losjen i Skien til i huset. Selskapsklubben Skien Klubselskab hadde sitt faste tilholdssted i Festiviteten helt siden byggets første år, og gjennom mange tiår ble det også holdt danseskole for byens barn i Festiviteten.

I 1986 flyttet Teater Ibsen inn i festiviteten. Det pågikk på begynnelsen av 2000-tallet en disku- sjon om oppussing og ombygging av bygnin gen og Teater Ibsen flyttet i 1010 til nye lokaler på Klosterøya rett utenfor Skien sentrum. Pr. juli 2012 stod Festiviteten tom, med unntak av et lite lokale på gateplan som var utleid til næringsformål. Den ble i juni 2013 solgt til private investorer som etablerte Festiviteten Skien as. Det er åpnet diskotek og pub I under- etagen. Salene som ble benyttet av Teater Ibsen er satt tilbake til sin opprinnelige staselige stand og fremstår i dag som byens flotteste festlokaler
Under kan du se bilder fra byggets historie. Bygget hadde sin egen mørke historie under krigen da det ble benyttet som hovedkvarter av tyskerne. Vi synes det er viktig også å ha med bilder fra denne epoken selv om vi selvfølgelig ikke sympatiserer med hva som skjedde da.

Galleri
        
Festiviteten i Skien - Hesselberg gate 2, 3717 Skien, Norway / Telefon: 922 90 087 / E-post: bjorg@festivitetenskien.no